OBS! Denna hemsida är till för utbildning. Använd inte sidan som ensam källa vid beslut som påverkar patienter! För behandlingsråd, se Stramas app. ×
VRE
MRSA
Ent. faecium
Ent. faecalis
Listeria
S saprophyticus
S aureus
Alfa-strep.
Beta-strep.
Pneumok.
Pasturella
Meningokocker
H. influensae
Moraxella spp
E. coli
Proteus
Klebsiella
Enterobacter
Shigella
Salmonella
Campylobacter
Legionella
F. tularensis
Psuedomonas
ESBL
Luftvägar
Buk
C. difficile
Borrelia
Mykoplasma
Klamydia
← Ökande resistens        Gram +
Gram -        Ökande resistens →
Anaeroba
Övriga
MORFOLOGI
Gram+ spektrum
Endast PcG.
Känslig för PcG i högdos, ej för PcV.
Ej rekommenderat vid neuroborrelios!
Endast vid nedre UVI.
Endast vid nedre UVI.
Endast vid nedre UVI.
Sämre effekt mot beta-streptokocker än bensylpenicillin.
Osäker effekt.
Gäller endast peroral behandling!
Gram- och bredspektrum
Över 25% resistenta.
Osäker effekt.
Resistens förekommer men lägre än amoxicillin utan klavulansyra (ca 2-12%).
Osäker effekt.
Osäker effekt.
Kan vara ett alternativ vid okomplicerad UVI, rådgör med infektionskonsult.
Kan vara alternativ vid mjukdelsinfektion efter resistensbestämning.
20-40% resistens.
Inducerbar resistens.
I hög dos.
Inducerbar resistens.
Osäker effekt.
Sämre effekt än 3:e generationens cefalosporiner.
Sämre effekt än 3:e generationens cefalosporiner.
Inducerbar resistens.
Kan vara känslig men stor risk för resistensutveckling vid singelbehandling.
Viss resistens men ofta effekt i högdos.
20-40% resistenta.
Känslig för tobramycin
Känslig för amikacin
Effekt i högdos.
Har effekt mot många ESBL-producerande enterobacteriaciae, men inte lika bra som meronem.
Osäker effekt.
God effekt in vitro men oklar in vivo, välj hellre ampicillin vid riktad behandling mot Listeria.
Anaerobt spektrum
Kan vara alternativ vid mjukdelsinfektion efter resistensbestämning.
Övriga
Kan vara ett alternativ vid nedre UVI.
I hög dos.
Afebril UVI
Hög resistens mot E. coli begränsar nyttan vid UVI.
Endast vid nedre UVI.
Endast vid nedre UVI.
Endast vid nedre UVI.
Kan vara ett alternativ vid nedre UVI.

Om hemsidan

Använd inte hemsidan som ensam informationskälla i beslut som påverkar patienter! Hemsidan är inte externt faktagranskad ännu. Om du vill veta hur du ska behandla infektioner, följ Stramas rekommendationer! Länk finns uppe till höger.

Mejla om eventuella fel & annan kritik till: emil.a.westerlund@gmail.com

Så här ska du tolka tabellen

Bakterien är oftast känslig för angivet antibiotikum.
Viss resistens förekommer, alternativt beror resistens på faktorer som dos och administeringsväg eller val av antibiotika inom angiven kategori.
Betydande resistens hos bakterien eller overksamt eller olämpligt antibiotikum av andra skäl.
Utropstecken. Håll muspekaren över för mer information!
GFR. Man måste i regel ta hänsyn till njurfunktion vid dosering även om den bara är lätt till måttligt nedsatt. (Observera att vid uttalad njursvikt eller anuri kan man behöva anpassa dosen även för vissa antibiotika utan denna symbol.)

De viktigaste sjukdomsorsakande bakterierna (första rullistan) för respektive infektion är i huvudsak baserade på informationen i Strama-appen. Ovanliga etiologier listas inte. Inga parasiter och virus listas.

Antibiotika är medicinhistoriens viktigaste uppfinning. Ökad kunskap leder till mer ansvarsfull förskrivning och gör att antibiotika kan fortsätta komma mänskligheten till nytta även i framtiden.

Länkar

SILF:s vårdprogramSvenska infektionsläkarföreningens vårdprogram för specifika infektioner.
gardp.orgWHO-organisation som finansierar forskning om nya antibiotika.

Referenser

Iwarson S, red. Infektionsmedicin : epidemiologi, klinik, terapi. 5:e upplagan. Sundbyberg: Säve Förlag; 2011.

Strama Nationell App Version 2021-09-21. Länk: https://strama-nationell.infosynk.se/

FASS Vårdpersonal Version 2022-05-17. Länk: https://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Mäkitalo S, Eklund C, Antibiotika och Bakteriekort Region Gävleborg/Strama Gävleborg. Maj 2017. Länk: strama.se/wp-content/uploads/2018/06/Antibiotika-och-bakteriekort.pdf

Antibiotikadiagram, Uppdaterad 13 maj 2022. Narkosguiden.se/Akademiska sjukhuset. Länk: narkosguiden.se/kapitel/infektionsbehandling-antibiotikaval/#bakteriers-knslighet-fr-olika-antibiotika

Hagberg, Lars, MRSA, behandling Uppdaterad 3 juli 2022. Internetmedicin.se Länk: internetmedicin.se/behandlingsoversikter/infektion/mrsa-behandling/

Hagberg, Lars, Vankomycinresistenta enterokocker (VRE), behandling Uppdaterad 13 september 2022. Internetmedicin.se Länk: internetmedicin.se/behandlingsoversikter/infektion/vankomycinresistenta-enterokocker-vre-behandling/